เครื่องซีลถุงต้องใช้แบบใด

การจัดเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้อาหารที่มีจำนวนมากเกินไป หรือการที่เหลือจากการรับประทาน มีอายุยาวนานขึ้นเล็กน้อย อาหารไม่บูดเสีย อีกทั้งยังทำให้รับประทานได้ไม่เบื่อด้วย ปัจจุบัน เรานิยมเก็บอาหารในรูปแบบเดิม ไม่แปรรูป โดยใช้อุปกรณ์อย่างเครื่องซีลถุง ที่ช่วยให้ถุงปิดสนิท ไร้อากาศนั่นเอง Continue reading